روش بازی بیست و یک (Blackjack)

روش بازی بیست‌ و یک (Blackjack) ابتدا میز مورد نظر بازی بیست و یک را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که هر میز مبلغ حداقل و حداکثر خود را دارد. قبل از ورود به میز از داشتن موجودی کافی اطمینان حاصل ادامه مطلب روش بازی بیست و یک (Blackjack)