معرفی هفت استراتژی پوکر اوماها حرفه ای که باعث میشه در این بازی پول پارو کنید!

پوکر اوماها دومین بازی پوکر معروف است که بعد از تگزاس هولدم بیشترین مخاطب را … ادامه مطلبمعرفی هفت استراتژی پوکر اوماها حرفه ای که باعث میشه در این بازی پول پارو کنید!

چگونه در برابر بازیکنان ضعیف پوکر آنلاین یا فیش ها بدون مشکل بازی کنیم ؟

مشکل پوکر بازان تازه کار این است که نمی دانند چگونه در برابر بازیکنان ضعیف … ادامه مطلبچگونه در برابر بازیکنان ضعیف پوکر آنلاین یا فیش ها بدون مشکل بازی کنیم ؟

بد بیت در پوکر چیست و چگونه یک پوکر باز حرفه ای با آن کنار می آید؟

بسیاری از بازیکنان پوکر فکر میکنند فقط با دانستن قوانین ابتدایی پوکر و چندین ماه … ادامه مطلببد بیت در پوکر چیست و چگونه یک پوکر باز حرفه ای با آن کنار می آید؟