بازی کارتی راوب چیست؟

بازی کارتی راوب چیست؟
بازی کارتی راوب توسط مردم کروات در ایالات متحده بازی می‌ شود منشا اصلی بازی مشخص نیست بازی راوب را می‌ توان دو تا چهار نفره بازی کرد بهترین حالت زمانی که تعداد بازیکن چهار نفر است این بازی یک بازی سریع است که گاهی اوقات می‌ تواند به طرز شگفت‌ انگیزی طولانی شود.

کارت‌ ها در بازی کارتی راوب
برای انجام بازی کارتی راوب به 32 کارت نیاز دارید شما می‌ توانید از یک بسته ورق استاندارد 52 تایی استفاده کنید که در آن کارت‌ ها 2 تا 6 از هر دسته کارت حذف شده‌ اند رتبه‌ بندی کارت‌ ها در هر خال از بالا به پایین به شرح زیر است:

آس
شاه
بی بی
سرباز
10
9
8
7
امتیازات باید روی کاغذ توسط یک بازیکن ثبت شود امتیازات هر بازیکن از 21 شروع می‌ شود.

ایده بازی
در هر دست یک بازیکن اعلام کننده وجود دارد بازیکن اعلام کننده حداقل دو دور از چهار دور ممکن را باید برنده شود بازیکنان دیگر که به آن‌ ها مدافعان می‌ گویند باید حداقل یک دور را برنده شود اما ممکن است این بازیکنان سعی کنند از پیروزی اعلام کننده جلوگیری کند مدافعی که فکر می‌ کند نمی‌ تواند یک دور را برنده شود اجازه دارد از بازی خارج شود.

پس از مشخص شدن اعلام کننده و مدافع بازیکنان ممکن است کارت‌ های جدیدی برای بهبود دست خود بکشند.

بازیکنان و پخش کارت‌ ها
در هر بخش از بازی ممکن است دو تا چهار بازیکن فعال وجود داشت باشد بازی در جهت عقربه‌ های ساعت انجام می‌ شود.
بعد از اینکه دیلر کارت‌ ها را بُر زد در جهت عقربه‌ های ساعت کارت‌ ها را پخش می‌ کند دیلر به هر بازیکن دو کارت می‌ دهد سپس یک کارت رو به بالا روی میز قرار می‌ دهد تا کارت خال حکم مشخص شود سپس به هر بازیکن دوباره دو کارت می‌ دهد به طوری که هر بازیکن 4 کارت داشته باشد.

گزینه‌ های دیلر
دیلر زمانی که کارت رو به بالا روی میز می‌ اندازند و قبل از اینکه دست خود را ببیند می‌ تواند با گفتن کلمه راوب بازیکن اعلام کننده شود او بعد از گفتن کلمه راوب اجازه دارد کارت رو به بالا را بگیرد او باید حداقل دو دور را برنده شود این کار معمولا با یک کارت با قدرت بالاتر انجام می‌ شود اگرچه ممکن است با هر کارتی انجام شود.
اگر کارت رو به بالا هفت باشد دیلر ممکن است قبل از اینکه دست خود را ببینید بگوید Stih در این حالت او اجازه دارد کارت رو به بالا را حفظ کند در این حالت باید حداقل یک دور را برنده شود.

مناقصه
اگر دیلر راوب یا Stih را نگفته باشد آنگاه همه بازیکنان به چهار کارت خود نگاه می‌ کنند بازیکن سمت چپ دیلر ابتدا این فرصت را دارد تا به عنوان بازیکن اعلام کننده خود را معرفی کند یا اینکه پاس بدهد اعلام کننده این فرصت را خواهد داشت تا حداکثر 4 کارت خود را مبادله کند و سپس باید 2 یا چند دور را با خال حکم انجام دهد اگر بازیکن اول پاس بدهد فرصت بازیکن دوم است که تصمیم بگیرد که اعلام کننده باشند یا نه به همین ترتیب در جهت عقربه‌ های ساعت بازی ادامه می‌ یابد به محض اینکه کسی بگویید من اعلام کننده هستم آن بازیکن اعلام کننده می‌ شود و مرحله مناقصه به پایان می‌ رسد.

گزینه های دیلر در مناقصه
اگر نوبت دیلر شود و سه بازیکن دیگر پاس داده باشند او سه گزینه دارد:
او ممکن است بگوید من اعلام کننده هستم و بازیکن اعلام کننده شود.
او ممکن است پاس بدهد در این صورت همه بازیکنان کارت‌ هایشان را پرتاب می‌ کنند و کارت‌ ها به بازیکن بعدی داده می‌ شود تا پخش کند در این حالت امتیاز برای دست جدید دو برابر می‌ شود به این حالت Refa می‌ گویند.
او ممکن کارت دوم را از بالای کارت‌ های پخش نشده بردارد و یک خال جدید نمایان شود اگر کارت دوم که دیلر بر می‌ دارد همان خال کارت اول باشد باید کارت سوم را نیز بردارد اگر این کارت نیز همان خال باشد این دست به پایان می‌ رسد و بازیکن بعدی باید کارت‌ های جدید را پخش کند.
اگر کارت دوم یا سوم متفاوت با کارت اول باشد دور دوم مناقصه مانند کارت اول وجود دارد که دوباره از بازیکن سمت چپ دیلر شروع می‌ شود در پایان دور دوم مناقصه دیلر این گزینه را ندارد که کارت دیگری را برگرداند اگر همه پاس دهند بازی به پایان می‌ رسد و بازیکن بعدی باید کارت‌ ها را پخش کند.

هنگامی که دو یا سه کارت رو به بالا هستند دیلر دیگر نمی‌ تواند با گفتن راوب یا Stih کارت رو به بالا را بدست آورد.

تصمیمات مدافعان در بازی کارتی راوب
هنگامی که یک بازیکن اعلام کننده شد هر بازیکنی بعد از او در جهت عقربه‌ های ساعت می‌ تواند با گفتن کلمه Idem از انجام بازی انصراف دهد ابتدا بازیکن سمت چپ اعلام کننده اعلام می‌ کند که آیا به بازی ادامه می‌ دهد یا نه سپس سایر بازیکنان به نوبه خود اعلام می‌ کنند اگر هیچ کدام از بازیکنان مایل به ادامه بازی نباشند اعلام کننده به طور پیش‌فرض 4 دور را برنده خواهد شد.

بازیکنان با گفتن عبارت “بازی” می‌ تواند نشان دهد که قصد دارد بازی کند.

بازی کردن تعهدی است برای برنده شدن حداقل در یک دور در صورت عدم برنده شدن مجازات وجود دارد مدافعی که فکر می‌ کند نمی‌ تواند یک دور برنده شود می‌ تواند بازی را ترک کند اما کناره‌ گیری توسط بازیکنان امکان برد دو دور را برای اعلام کننده آسان‌ تر می‌ کند بازیکنی که بازی را ترک می‌ کند کارت‌ های خود را به صورت رو به پایین روی میز می‌ گذارد و تا دست بعدی از بازی خارج می‌ شود.

نمونه مناقصه
چند نمونه از مناقصه قانونی در یک بازی چهار نفره در ادامه آمده است دیلر، بازیکن A، B و C هستند.

دیلر بازیکن A و B پاس می‌ دهند بازیکن C اعلام کننده می‌ شود حال دیلر و بازیکن B تصمیم می‌ گیرند به بازی ادامه دهند در حالی که بازیکن A انصراف می‌ دهد حال باید بازیکن C حداقل دو دور را برنده شود دیلر و بازیکن B نیز باید حداقل یک دور برنده شوند.
دیلر با گفتن راوب اعلام کننده می‌ شود بازیکن A پاس می‌ دهد B و C بازی می‌ کنند دیلر اعلام کننده و باید حداقل دو دور را برنده شود دیلر کارت رو به بالا را می‌ گیرد B و C بازی می‌ کنند و باید هر کدام حداقل یک دور را برنده شوند.
دیلر با گفتن عبارت راوب اعلام‌کننده می‌ شود بازیکن A و B از ادامه بازی انصراف می‌ دهند دیلر باید حداقل دو دور را برنده شود و بازیکن C نیز باید حداقل یک دور را برنده شود.

دریافت کارت جدید
پس از مشخص شدن اعلام‌کننده و مدافعان هر کدام از بازیکنان این فرصت را دارند که کارت‌ های خود را کنار بگذارند و کارت جدید دریافت کنند تعویض کارت‌ ها از اولین بازیکن سمت چپ دیلر شروع می‌ شود هر بازیکن ممکن است 0 تا 4 کارت را کنار بگذارد و همان تعداد کارت از دسته‌ کارت‌ ها دریافت کنند.
اعلام‌ کننده نیز باید کارت رو به بالا را به عنوان پاداش دریافت کند و در ازای آن کارتی را دور بیندازد.

نحوه انجام بازی کارتی راوب
اگر همه مدافعان انصراف داده باشند مطمئنا بازی وجود ندارد و اعلام کننده فقط برنده است.
اگر یک یا چند مدافع بازی می‌ کنند اعلام کننده باید دور اول را شروع کند بازیکنان دیگر لازم است:
در صورت امکان پیروی کنند
هنگامی که بازیکنی هیچ کارتی از لباس رهبر در دست ندارد در صورت امکان باید با کارتی خال حکم بازی کند.
بازیکنی که هیچ کارتی از خال رهبر و خال حکم ندارد نمی‌ تواند برنده دور باشد و آزاد است که با هر کارتی را بازی کند.
بازیکنی برنده است که با بالاترین کارت خال حکم بازی کرده باشد یا اگر هیچ بازیکنی از کارت خال حکم استفاده نکرده باشد بالاترین کارت در لباس رهبر برنده می‌ شود برنده هر دور دور بعدی را آغاز می‌ کند.

امتیازدهی
هنگامی که چهار دور در بازی کارتی راوب بازی می‌ شود بازیکنان باتوجه به دورهای که انجام دادند امتیاز می‌ گیرند روند به شرح زیر است:
امتیازگیری از 21 برای هر بازیکن شروع می‌ شود و هدف این است که امتیاز صفر شود به طور معمول اگر اعلام کننده دو یا چند دور را برنده شود برای هر دور یک امتیاز از امتیاز خود کم می‌ کند اگر اعلام‌ کننده یک دور یا هیچ دوری را برنده نشده باشد چهار امتیاز پنالتی دریافت می‌ کند در این حالت دیلر بدون دیدن کارت‌ هایش اعلام کننده شده باشد در صورت برنده شدن هر دور یک امتیاز از امتیازاتش کسر می‌ شود اگر هیچ دور برنده نشود چهار امتیاز پنالتی می‌ گیرد.
اگر یک مدافع یک یا چند دور برنده شود برای هر ترفند یک امتیاز از امتیازاتش کسر می‌ شود حال مدافع اگر هیچ دور برنده نشود دو امتیاز پنالتی دریافت می‌ کند.

Refa
اگر همه بازیکنان پاس بدهند امتیاز برای دست بعدی دو برابر می‌ شود در Refa زیر امتیاز بازیکنان یک خط کشیده می‌ شود ممکن است چندین Refa وجود داشته باشد در این صورت امتیازات به صورت متوالی پخش می‌ شود.

Muss
هنگامی که امتیاز هر بازیکن کمتر از 10 شود دیلر می‌ تواند Muss را اعلام کند او این کار قبل از اینکه کارت خال حکم رو شود انجام می‌ دهد اگر او بگوید Muss کارت رو به بالا را دریافت می‌ کند و باید دو دور را برنده شود همه بازیکنان دیگر باید به عنوان مدافع شرکت کنند Muss معمولا به این دلیل انجام می‌ شود که یک بازیکن پیشرو را وادار به شرکت در بازی کنید و امیدوار باشید که او هیچ دوری را برنده نشود و در نتیجه امتیاز او افزایش یابد.

تغییر دیلر
قبل از پخش کارت در بازی کارتی راوب دیلر این گزینه را دارد که به جای پخش کارت کارت‌ ها را به بازیکن بعدی منتقل کند این یک Refa خودکار ایجاد می‌ کند و امتیاز را برای دست بعدی دو برابر می‌ شود.

اشتباه در پخش کارت
اگر بازیکنی اشتباه کند کارت‌ ها به بازیکن بعدی داده می‌ شود و Refa اعلام می‌ شود اگر تخلف عمدی باشد جریمه اضافی چهار امتیازی تعیین می‌ گردد.

تغییرات در بازی کارتی راوب
در برخی از نقاط بعدی این که بازیکن اعلام‌ کننده مشخص شد بازیکنی که کارت هفت خال حکم را در دست دارد می‌ تواند آن را با کارت خال حکم که رو به بالا است تعویض کند او ممکن است این کارت تنها زمانی انجام دهد که کارت رو به بالا آس باشد.

پایان بازی
وقتی امتیاز بازیکنی به صفر برسد یا از صفر عبور کند بازی به پایان می‌ رسد هر یک از بازیکنان دیگر به تعداد واحد‌ های مشخص شده به ازای هر امتیاز به او وجه می‌ پردازند اگر دو یا چند بازیکن در دست امتیازشان از صفر عبور کند بقیه بازیکنان به اندازه امتیاز خود وجه پرداخت می‌ کنند و برندگان به‌ طور مساوی آن مبلغ را بین خودشان تقسیم می‌ کنند.

برچسب ها

پست های مرتبط

نظرات کاربران

برای اطلاع از جوایز دلاری کازینو یاب و مشاهده فیلم های آموزشی به کانال تلگرام ما بپیوندید