بازی تاسی کرگ چگونه انجام میشود؟

بازی تاسی کرگ چگونه انجام میشود؟
یکی دیگر از بازی های جذابی که امروز به سراغ آن رفته ایم بازی کرگ می باشد که برای انجام آن تنها به 3 عدد تاس و یک برگه امتیاز احتیاج است.
بازی کرگ یک بازی شانسی می باشد زیرا که همه چیز به عدد هایی که تاس برای شما می آورد بستگی دارد برای انجام این بازی حداقل به 2 بازیکن احتیاج است و در تعداد بازیکنان هیچ محدودیتی وجود ندارد بنابراین بازی کرگ یک بازی بسیار مناسب برای جمع های خوانوادگی و دوستانه می باشد.

معرفی بازی کرگ
بازی کرگ به تجهیزات زیادی احتیاج ندارد و فقط با 3 عدد تاس و یک برگه امتیاز می توانید شروع به انجام این بازی جذاب کنید.
در این بازی یک سری ترکیبات امتیازی وجود دارد که بازیکنان با انتخاب خود یکی از این ترکیب ها را که در بخش های بعدی به توضیحات آن خواهیم پرداخت انتخاب کرده و نسبت به امتیاز آن ترکیب امتیاز دریافت خواهد کرد.
تمام امتیاز های دریافت شده در برگه امتیاز ها نوشته می شود و در آخر بازی برای تایین برنده استفاده خواهد شد.

نحوه انجام بازی کرگ
برای شروع بازی کرگ یکی از بازیکنان انتخاب میشود و با انداختن اولین تاس بازی را آغاز خواهد کرد بازیکن شروع کننده 3 تاس را برداشته و تاس می اندازد.
هر بازیکن به صورت دلخواه اجازه دارد که 2 بار تاس بیاندازد و برای بار دوم حتما نیاز نیست که 3 تاس خود را دوباره بیاندازد بلکه به صورت دلخواه می توانند فقط یکی از آن ها و یا 2 تا از تاس ها را دوباره بیاندازد تا به ترکیب دلخواه خود دست بیابد.
در صورت دریافت ترکیب مورد نظر خود نسبت به امتیاز آن ترکیب امتیاز گرفته و در برگه امتیازات نوشته خواهد شد.
سپس نوبت به بازیکن بعدی می رسد که او نیز همین مراحل را انجام می دهد توجه داشته باشید یک بازیکن ممکن است نتواند هیچ امتیازی در یک نوبت خود دریافت کند.
بازی همین طور ادامه پیدا می کند تا برنده بازی با بیشترین امتیاز مشخص شود.

ترکیب های موجود
یک ها: با انتخاب این ترکیب بازیکن به ازای هر تاسی که عدد یک را نشان می دهد 1 امتیاز دریافت می کند به طور مثال اگر 2 تا از تاس بازیکن عدد یک را نشان دهد به ازای هر تاس یک 1 امتیاز دریافت کرده و در مجموع 2 امتیاز خواهد گرفت.
دو ها: با انتخاب این ترکیب بازیکن به ازای هر تاسی که عدد دو را نشان می دهد 2 امتیاز دریافت می کند به طور مثال اگر 2 تا از تاس بازیکن عدد دو را نشان دهد به ازای هر تاس دو 2 امتیاز دریافت کرده و در مجموع 4 امتیاز خواهد گرفت.
سه ها: با انتخاب این ترکیب بازیکن به ازای هر تاسی که عدد سه را نشان می دهد 3 امتیاز دریافت می کند به طور مثال اگر 2 تا از تاس بازیکن سه را نشان دهد به ازای هر تاس سه 3 امتیاز دریافت کرده و در مجموع 6 امتیاز خواهد گرفت.
چهار ها: با انتخاب این ترکیب بازیکن به ازای هر تاسی که عدد چهار را نشان می دهد 4 امتیاز دریافت می کند به طور مثال اگر 2 تا از تاس بازیکن عدد چهار را نشان دهد به ازای هر تاس چهار 4 امتیاز دریافت کرده و در مجموع 8 امتیاز دریافت خواهد کرد.
پنج ها: با انتخاب این ترکیب بازیکن به ازای هر تاسی که عدد پنج را نشان می دهد 5 امتیاز دریافت می کند به طور مثال اگر 2 تا از تاس بازیکن عدد پنج را نشان دهد به ازای هر تاس پنج 5 امتیاز دریافت کرده و در مجموع 10 امتیاز یادداشت می شود.
شش ها: با انتخاب این ترکیب بازیکن به ازای هر تاسی که عدد شش را نشان می دهد 6 امتیاز دریافت می کند به طور مثال اگر 2 تا از تاس بازیکن عدد شش را نشان دهد به ازای هر تاس شش 6 امتیاز دریافت کرده و در مجموع 12 امتیاز دریافت خواهد کرد.

ترکیبات دیگر در بازی کرگ
فرد: اگر بازیکن بتواند تاس هایی با عدد فرد یعنی 1 3 5 دریافت کند ترکیب فرد را انتخاب کرده و 20 امتیاز دریافت خواهد کرد.
زوج: اگر بازیکن بتواند تاس هایی با عدد زوج یعنی 2 4 6 دریافت کند ترکیب زوج را انتخاب کرده و 20 امتیاز دریافت خواهد کرد.
ترکیب پایین: اگر بازیکن موفق به آوردن عدد های 1 2 3 شود از ترکیب پایین استفاده کرده و 20 امتیاز خواهد گرفت.
ترکیب بالا: اگر بازیکن موفق به آوردن عدد های 4 5 6 شود از ترکیب بالا استفاده کرده و 20 امتیاز خواهد گرفت.
ترکیب جفت 3 تایی: اگر 3 تاسی که بازیکن بیاورد جفت باشد و یک عدد رانشان دهد 25 امتیاز خواهد گرفت.
جمع سیزده: اگر مجموع اعددای که یک بازیکن از 3 تاسی که پرتاپ کرده است 13 شود 26 امتیاز دریافت خواهد کرد.
کرگ: ترکیب کرگ ترکیبی می باشد که مجموع اعدادی که گرفته است 13 باشد و شمال یک جفت نیز باشد برای مثال تاس های 5+ 5+3=13 شامل یک جفت 5 و یک 3 می باشد در این صورت بازیکن 50 امتیاز دریافت خواهد کرد.

برد در بازی کرگ
در پایان بازی کرگ امتیاز های بازیکنان شمرده شده و بازیکنی که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد به عنوان برنده این بازی اعلام می شود.

برچسب ها

پست های مرتبط

نظرات کاربران

برای اطلاع از جوایز دلاری کازینو یاب و مشاهده فیلم های آموزشی به کانال تلگرام ما بپیوندید