بازی بیست و نه چیست؟

معرفی بازی بیست و نه
بازی بیست و نه یک بازی خارجی می باشد که با پاسور انجام می شود بای انجام این بازی به یک دسته کامل 52 تاسس پاسور احتیاج است.
این بازی یک بازی 4 نفره می شود که بازیکنان به تیم های 2 نفره تقسیم می شوند هم تیمی های می بایست رو به روی یک دیگر قرار بگیرند بازی بیست و نه برای افراد زیر 15 سال مناسب نمی باشد.

همانطور که گفته شد برای انجام این بازی به یک دسته کامل 52 تایی پاسور احتیاج است کارت های 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 از هر خال از دسته کارت ها در اول بازی خارج می شوند.
کارت های 2 ، 3 ، 4 و 5 ها جدا شده و به 4 دسته قسمت می شوند هر دسته به یک بازیکن داده می شوند این کار صرفا برای داشتن یک کارت از هر خال برای نشان دادن حکم می باشد.
کارت های 6 نیز به 2 دسته یعنی به 2 دسته های 2 کارتی از یک خال قرمز و سیاه تقسیم می شود و به هر تیم یک دسته داده می شود این دسته ها برای مشخص شده برنده و بازنده استفاده خواهند شد.
در این بازی نیز باید امتیاز هایی که می توانید بگیرید را در اول بازی بخوانید و اعلام کنید خواندن امتیاز از 15 شروع می شود و تا 28 نیز ادامه پیدا می کند.
در صورت پاس دادن دیگر بازیکنان بازیکنی که بالاترین امتیاز را خوانده باشد به عنوان حاکم مشخص می شود.

نحوه پخش کردن کارت ها در بازی بیست و نه
ابتدا یک دیلر میان خود مشخص کنید پس از مشخص شدن دیلر به هر بازیکن 4 کارت داده می شود سپس حاکم حکم را انتخاب کرده و پس از مشخص شدن حکم به هر بازیکن 4 کارت دیگر داده می شود بازی را بازیکن سمت چپ دیلر شروع می کند.
توجه داشته باشید که حکم در اول بازی به دیگر بازیکنان نشان داده نمی شوند و حاکم این کار را با انتخاب کردن خال حکم از 4 کارت دریافت شده اول بازی که منظور از این 4 کارت کارت های 2 ، 3 ، 4 و 5 می باشد را مشخص کرده و آن را به جای آخرین کارت خود در این دسته می گذاشته و کنار می گذارد.

ارزش بندی کارت ها در بازی بیست و نه

در جدول زیر کارت ها به ترتیب از بالاترین کارت تا پایین ترین کارت مشخص شده است.

کارت سرباز
کارت 9
کارت آس
کارت 10
کارت شاه
کارت بی بی
کارت 8
کارت 7

نحوه انجام بازی بیست و نه
پس از دریافت کارت ها بازیکن سمت چپ دیلر شروع به خواندن امتیاز هایی که به صورت تیمی می توان بگیرند می کنند همانطور که ذکر شد کم ترین امتیازی که می تواند خوانده شود 15 و بیشترین 28 می باشد.
به طور مثال بازیکن شماره 1 امتیاز 17 را می خواند بازیکن شماره 2 پاس می دهد و ترجیح می دهد هیچ امتیازی نخواند بازیکن شماره 3 نیز پاس می دهد. نوبت به بازیکن شماره 4 می رسد که پاس می دهد.
حال یک بار دیگر تمام بازیکنان امتیاز خوانده و یا پاس می دهند بازیکنی که بالاترین امتیاز را خوانده است حاکم اعلام می شود.
بازیکن سمت چپ بازی را با بازیکن کارت مورد نظر خود شروع می کند برای بهتر متوجه شدن نحوه این بازی به مثال زیر توجه کنید.
بازیکن شماره 1 کارت سرباز گیشنیز شروع می کند بازیکن شماره 2 کارت 8 گیشنیز را بازی می کند بازیکن شماره 3 ، 10 گیشنیز و بازیکن شماره 4 نیز شاه گیشنیز بازی می کند.
بازیکن شماره یک دست را با داشت بالاترین کارت از خال بازی شده دست را برده و دست بعدی را با انداختن کارت 9 گیشنیز آغاز می کند.
بازیکن شماره 2 که حاکم می باشد دیگر هیچ کارتی از خال گیشنیز ندارد و در اینجا می بایست خال حکم را با نشان دادن آخرین کارت دسته ای که در ابتدای بازی آن را جایگزین کرد به دیگر بازیکنان اعلام می کند.
در صورت نبود از خال بازی شده بازیکنان هر کارت دیگری می توانند بازی کنند در اینجا بازیکن 2 ، کارت 7 دل که حکم می باشد را بازی می کند بازیکن شماره 3 کارت 7 گیشنیز و بازیکن شماره 4 نیز کارت 10 پیک بازی می کند.

بازی به همین شکل ادامه پیدا می کند تا تمام کارت ها بازی شده و نوبت به شمارش امتیاز های گرفته شده می شود.

نحوه شمارش امتیاز در بازی بیست و نه

کارت ها امتیازات
کارت سرباز 3 امتیاز
کارت 9 2 امتیاز
کارت آس 1 امتیاز
کارت 10 1 امتیاز
برای بردن در این بازی باید 6 دست برنده شوید و یا اگر تیم حریف 6 دست ببازد تیم مقابل برنده اعلام خواهد شد از دسته های کارت های 6 که به هر تیم یک دسته داده شد برای مشخص کردن بازنده و برنده استفاده می شود.
در هر برد کارت 6 از خال قرمز مانند تصویر زیر قرار داده می شود و در صورت باخت و گرفتن امتیاز منفی از کارت 6 از خال سیاه استفاده می شود.

قانون رویال پیر بازی بیست و نه
در صورت وجود کارت های شاه و بی بی از خال حکم در دست تیم حاکم و گرفتن حداقل یک دست بدون استفاده از این کارت ها می تواند از امتیاز کلی که خوانده است 4 امتیاز کم کند.
در صورت وجود کارت های شاه و بی بی از خال حکم در دست تیم غیر حاکم و گرفتن یک دست بدون استفاده از این کارت ها می تواند 4 امتیاز به امتیازی که تیم حاکم باید بگیرد بیافزاید.

برچسب ها

پست های مرتبط

نظرات کاربران

برای اطلاع از جوایز دلاری کازینو یاب و مشاهده فیلم های آموزشی به کانال تلگرام ما بپیوندید