آموزش کامل بازی 2 نفره پینوکل

بازی پینوکل یک بازی پاسوری می باشد که با دیگر بازی هایی که با پاسور انجام تفاوت دارد این بازی نیز با پاسور انجام می شود ولی برخی از کارت های پاسور در این بازی استفاده نمی شوند.
بازی پینوکل بین 2 نفره تا 4 نفره بازی می شود و برای انجام این بازی به 2 دست کارت احتیاج می باشد و فقط از کارت های آس تا 9 و در مجموع 48 کارت در این بازی استفاده می شود.

معرفی بازی پینوکل
ما در این مقاله قصد آموزش بازی 2 نفره پینوکل را داریم و همانطور که در بالا ذکر شد برای انجام این بازی به 2 ست پاسور احتیاج است.
کارت های 9، 10، سرباز، بی بی، شاه و آس را از کارت های دیگر جدا می کنیم در کل باید 48 کارت داشته باشیم دیلر را می توانید به صورت توافقی و یا آسکش نیز مانند تمام بازی های پاسوری مشخص کنید.

نحوه پخش کردن کارت ها در بازی پینوکل
کارت های این بازی را بر زده و به هر بازیکن نفری 12 کارت پخش کنید کارت های بازیکنان باید از یکدیگر پنهان باشند و نباید نشان داده شوند.
کارت های باقی مانده را در گوشه بازی به عنوان بانک کارت ها قرار داده و بالا ترین و یا رو ترین کارت بازگردانده شده و خال این کارت به عنوان خال حکم مشخص می شود.

نحوه انجام بازی پینوکل
پس از پخش کارت ها بازیکنی که پخش کردن کارت ها را بر عهده ندارد شروع کننده بازی می باشد هدف اصلی این بازی جمع کردن امتیاز بیشتر از بازیکن رقیب می باشد.
در این بازی جمع کردن امتیازات با ست کردن کارت ها انجام می شود که در بخش بعدی این ست ها و امتیاز آن ها را مشخص خواهیم کرد.
شروع کننده یک کارت از دست خود بازی می کند به عنوان مثال کارت آس گیشنیز بازیکن حریف نیز کارت 9 گیشنیز را بازی می کند در این صورت برنده بازیکن شروع کننده می باشد زیرا ارزش کارت آس از 9 گیشنیز بالا تر است.
بعد از برد یک دست بازیکنان می توانند در صورت وجود ست درست کنند.
در ادامه بازیکنان باید سعی در جمع کردن ست ها کنند تا بانک کارت ها تمام شود پس از ست کردن کارت ها هر بازیکنان موظف است از بانک کارت ها کارت بکشد تا تعداد کارت های در دست خود را که باید 12 باشند را حفظ کنند کشیدن کارت ها تنها بعد از ست کردن کارت ها امکان پذیر می باشد.
بازیکنی توانسته است ست درست کند یک کارت از بانک کارت ها می کشد و سپس نوبت به بازیکن دیگر می رسد که او نیز باید یک کارت بردارد.
بازی همین طور ادامه پیدا می کند تا بانک کارت ها تمام شود وقتی بانک کارت ها تمام می شود کارت های ست شده نیز باز در دست بازیکنان قرار می گیرد و بازیکنان شروع به جمع کردن دست ها می کنند تا کارت های در دستشان تمام شود و آن دست از بازی نیز به اتمام برسد.

امتیازات:
150. آس، شاه، بی بی، سرباز و 10 خال حکم
40. شاه و بی بی خال حکم
20. شاه و بی بی
100. 4 عدد کارت آس
80. 4 عدد کارت شاه
60. 4 عدد کارت بی بی
40. 4 عدد کارت سرباز
40. بی بی پیک و سرباز خشت
80. 2عدد کارت بی بی پیک و 2 عدد کارت سرباز خشت
توجه داشته باشید کارت 9 از کارت سرباز در این بازی سر تر می باشد امتیاز کارت های ست شده باید نوشته شوند و با امتیاز های گرفته شده دیگر جمع می شوند.

برچسب ها

پست های مرتبط

نظرات کاربران

برای اطلاع از جوایز دلاری کازینو یاب و مشاهده فیلم های آموزشی به کانال تلگرام ما بپیوندید