آموزش چگونگی بازی اوکی

بازی اوکی یک بازی تفریحی و سرگرم کننده می باشد که در کشور ترکیه طرفداران بسیاری دارد این بازی هم به صورت تفریحی و هم به صورت قمار نیز در ترکیه بازی می شود.
شما این بازی را در سایت های شرط بندی نیز می توان پیدا کنید و شروع به بازی کنید بازی اوکی هم مانند بازی ریم و یا همان رامی می باشد که به جای پاسور با کاشی انجام می شود.

معرفی بازی اوکی
این بازی 2 و یا 4 نفره می باشد و هر کدام از این بازیکن ها به صورت تنها و برای خود بازی می کنند و نه به صورت تیمی.
بازی اوکی از 106 مهره که از عدد های 1 تا 13 به چهار رنگ مشکی آبی قرمز و زرد تشکیل می شود 2 مهره از این 106 مهره ها جوکر می باشد که به جای هر مهره دیگر قرار بگیرند و 4 تخته بازی اوکی که جهت چیدین این مهره ها می باشد.
هدف از بازی اوکی مرتب کردن و چیدن مهره ها به ترتیب می باشد دقیقا مانند بازی رامی انجام می شود.

اولین مرحله انجام بازی اوکی
اولین دیلر در بازی به صورت توافقی و یا رندوم مشخص می شود و در دست های بعدی به صورت نوبتی جهت چرخش ساعت جلو می رود.
سپس تمام مهره های بازی را 21 دسته های 5 تایی به صورت پنهان توسط بازیکنان چیده می شوند پس از چیدن این مهره ها یک مهره اضافی باقی می ماند که به صورت موقتی توسط دیلر نگه داشته می شود.
هیچ قانونی در رابطه بااین که چند مهره باید جلوی بازیکنان قرار بگیرد وجود ندارد ولی مناسب تر است که جلوی دیلر 6 مهره قرار بگیرد که البته این موضوع تاثیری روی انجام بازی ندارد.
در ادامه دیلر 2 بار تاس می اندازد نتیجه اولین تاس یک دسته را مشخص می کند که از چپ به راست شمرده می شود سپس روی دسته مشخص شده مهره اضافی را قرار می دهد و نتیجه دوم تاس نیز یکی از مهره های دسته ای که مهره اضافی روی آن قرار گرفته است را نشان می دهد دیلر آن مهره را خارج کرده و به صورت آشکار روی آن دسته قرار می دهد.
توجه داشته باشید اگر که مهره خارج شده جوکر باشد آن را در جای خود قرار داده و دوباره تاس انداخته می شود مهره آشکار شده به عنوان جوکر بازی مشخص می شود.

شروع بازی اوکی
به هر بازیکن 14 مهره داده می شود و به دیلر بازی که شروع کننده بازی می باشد 15 مهره داده می شود که بازیکنان این مهره ها را در تخته جلوی خود می چینند.
برای شروع بازی دیلر مهره ایی که به کارش نمی آید را از تخته خود خارج می کند و جلوی بازیکن سمت راست خود می گذارد.
بازیکنان باید سعی کنند تا مهره های خود را به صورت ترتیبی از یک رنگ مانند (3، 4 ،5 زرد رنگ) و یا از یک عدد رنگ های مختلف مانند ( 3 مهره از عدد 6 به رنگ های مختلف) را در تخته جلو خود به صورت دسته ای ست کنند توجه داشته باشید ست کردن مهره ها باید از سه مهره به بالا باشد حداقل 3 مهره و حداکثر می تواند از 13 باشد.
اگر بازیکن بعدی مهره ای که توسط بازیکن قبلی خارج شده است به کارش بیاید آن را بر می دارد اگر که هم آن مهره را نمی خواهد می تواند یک مهره از مهره های وسط بازی را بردارد و یک مهره از دست خود خارج کند.
بازی به همین شکل ادامه پیدا می کند تا اولین کسی که تمام 14 مهره خود را ست کند تا به عنوان برنده بازی مشخص شود.

جوکر در بازی اوکی چگونه مشخص میشود؟
همانطور که در بالا گفته شد دیلر بری مشخص کردن جوکر تاس می اندازد ولی همان عدد مشخص شده به عنوان جوکر شناخته نمی شود بلکه یک عدد بالاتر از مهره جوکر جوکر و یا به اصطلاح مهره ی اوکی می باشد به طور مثال اگر مهره مشخص شده 6 مشکی باشد یک عدد بالاتر از آن یعنی 7 مشکی جوکر می باشد که این مهره می تواند جای هر مهره ی دیگری را پر کنند.
مهره جوکر به دلیل مهم بودنش و برای اینکه با مهره هایدیگر قاطی نشود و به طور اشتباه از دست خارج نشود معمولا آن را برعکس روی تخته بازی قرار می دهند.
اگر که به اشتباه کارت جوکر از دست خارج شود بازیکن بعدی می تواند ن را بردارد ولی اگر این بازیکن متوجه جوکر بودن این مهره نشود و از طرف دیگران بازیکنان به او اطلاع برسد باید مهره جوکر را برگرداند.
بازیکنی که به اشتباه مهره جوکر را خارج کرده است می تواند درخواست کنند که مهره را دوباره بردارد.

جوکر ساختگی در بازی اوکی
در بازی اوکی 2 جوکر ساختگی وجود دارد جوکر ساختگی 2 مهره بی نامو نشان است و پس از مشخص شدن جوکر اصلی این دو مهره به عنوان عدد و رنگ جوکر استفاده می شود به طور مثال اگر جوکر اصلی 7 مشکی باشد این جوکر های ساختگی به جای 7 مشکی در ست کردن دست ها استفادهمی شود و نمی تواند جای عدد دیگری را بگیرد.

نحوه امتیازدهی در بازی اوکی
امتیاز کل توسط بازیکنان به صورت توافقی در اول بازی مشخص می شود مثلا به هر بازیکن در اول بازی 20 امتیاز داده می شود و بازی تا زمانی که یک بازیکن به امتیاز صفر برسد ادامه دارد.
امتیازات نسبت به نحوه برد بازیکن برنده از از دیگر بازیکنان امتیاز کسر میشود و از برنده چیزی کم نمی شود.

همچنان این بازی می توان به این شکل نیز بازی کرد:
بازیکنان اول بازی یک امتیاز مشخص می کند به عنوان مثال امتیاز 20 هر بازیکن نسبت به نحوه بردش از امتیازش کم می شود و هرکس که زود تر به امتیاز 0 برسد برنده می شود.

نحوه برد و امتیاز در Okey
نحوه تمام کردن و بردن بازی هرکدام امتیاز مخصوص به خود را دارند که در ادامه آن ها را نام خواهیم برد
بردن معمولی: اگر مهره استفاده شده برای تمام کردن بازی یک مهره معمولی باشد برد معمولی به حساب می آید و 2 امتیاز دارد.
بردن با مهره اوکی: اگر مهره استفاده شده برای تمام کردن بازی اوکی باشد امتیاز معمولی که 2 می باشد دو برابر یعنی 4 می شود.
بردن با مهره های دوتایی: اگر مهره ها به صورت دوتایی چیده شود یعنی از هرعدد به صورت جفتی داشته باشد 4 امتیاز دارد.
بردن با مهره های یکرنگ: 2 مدل بردن با مهره های یک رنگ داریم: 1) اگرکسی مهره هایش را از یک رنگ چیده باشد به طور مثال تمام دسته هایی که ست کردن باشد از یک رنگ باشد ولی از یک عدد دوتا وجود داشته باشد 8 امتیاز محسوب می شود 2) اگر کسی بتواند از 1 تا 13 از یک رنگ ست کند تمام امتیازات 0 می شود و بازی تمام می شود.

برچسب ها

پست های مرتبط

نظرات کاربران

برای اطلاع از جوایز دلاری کازینو یاب و مشاهده فیلم های آموزشی به کانال تلگرام ما بپیوندید