آموزش قوانین پوکر اوماها

آموزش قوانین پوکر اوماها

در آموزش قوانین پوکر اوماها بر خلاف پوکر هولدم که بازیکنان میتوانند از یک یا دو کارتی که در دست دارند استفاده کنند در پوکر اوماها بازیکن حتما باید فقط از دو کارت از چهار کارتی که در دست دارد استفاده کند و یک کارت به تنهایی کافی نیست . مثال در ادامه

سه مورد که معمولا تازه واردها به پوکر اوماها را دچار اشتباه میکند

{Straight} {flush}{fullhouse}

در پوکر اوماها با یک کارت نمیتوانید استریت و یا فلاش و در شرایطی فول هاس شوید

(یا همان رنگ)(Flush) مثال فلاش

اگر ۴ کارت از یک {خال} روی زمین باشد و شما هم تنها یک خال از آن را داشته باشید فلاش(رنگ) نیستید

زیرا مجبورید حداقل دو کارت از کارتهای خود را استفاده کنید و ۵ کارت از یک خال جور نمیشود

آموزش قوانین پوکر اوماها

چرا؟ شما ۴ کارت در دست دارید و ۵ کارت هم که وسط میز قرار داده میشود موظفید ۳ کارت از وسط و ۲ کارت از دست خودتان انتخاب کنید و قویترین ۵ کارت (۲+۳) دست نهایی شما هست ولی در {پوکر هولدم} (۱+۴)و یا (۰+۵) هم امکان پذیر است . عدد اول دست شما و عدد دوم کارت از وسط میز هست.

اینجا ۵ دل کنار رفته و رنگ نمیشوید

مثال استریت (Straight)

  شما در دستان خود اس (A) دارید (یعنی بلفرض یکی از ۴ کارت شما آس و بقیه مثلا {صورت} ) وکارتهای وسط

۲ ۳ ۴ ۵ K

 میباشد شما در این وضعیت {استریت} نیستید چون مجبورید دو کارت از کارتهای خود را استفاده کنید و یکی از {سریال}

۲ ۳ ۴ ۵ نا خود اگاه حذف میشود (عکس ۲ ) در صورتی استریت هستید که یکی از این اعداد را خود در دست داشته باشید که روی عدد مشابه خود روی زمین {بنشیند} . حتی اگر آس و شش هم داشته باشید استریت نیستید! چون سریال شما ۶ عدد میشود ولی دست نهایی که دست اراعه شما هست بایید ۵ تا کارت باشد و با دو کارتی که موظفید از دست خود بکشید باز هم ۵ عدد پشت سر هم ندارید

(Full House)

 مثلا دست شما KQ67

    ۵ کارت روی زمین خورده باشد ۶ ۶ ۴ ۴ ۲ در اینجا شما {تیری آف د کایندز} ۶ هستید و دو تا ۴ که ظاهرا مکمل {ست}(تیری) شما برای فول هاوس هست تاثیر خود را نمیگذارد چون موظفید دو کارت از دست خود را استفاده کنید و ۶ کارت اول شما روی ۲ مینشیند کینگ(شاه) کارت بعدی شما روی یکی از ۴ها. پس تنها یک ۴ میماند به همراه کینگ و سه تا ۶ (عکس ۳)
در این شرایط میتوانید با {ست} تک کارتی ۶ خود فول شوید  بنا بر این دست انتخابی شما میشود: 666k4

بازی پوکر اوماها محبوب ترین بازی پوکر در ایران

از بین دو نوع بازی پوکر اوماها و تگزاس هولدم بازی پوکر اوماها در ایران از محبوبیت ویژه ای برخوردار است این در حالی هست که در جهان بازی پوکر هولدم طرفداران بسیار بیشتری دارد و اکثر مردم جهان پوکر هولدم بازی می کنند.

برچسب ها

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

پست های مرتبط

نظرات کاربران

برای اطلاع از جوایز دلاری کازینو یاب و مشاهده فیلم های آموزشی به کانال تلگرام ما بپیوندید