آموزش بازی 5 دست یا بارنگا چگونه است؟ (قسمت دوم)

آموزش بازی 5 دست یا بارنگا چگونه است؟

قوانین مربوط به میز شماره 1 بازی
یکی از بازیکنان (دیلر) کارت ها را بر بزند کات کند و سپس به هر بازیکن دور میز از جمله خودش 5 کارت بدهد به طوری که کارت ها روی میز رو به پایین در مقابل بازیکن قرار بگیرند.

رتبه بندی کارت ها (از بالا به پایین): آس، 7، 6، 5، 4، 3، 2.
بازیکنی که در سمت چپ دیلر قرار دارد اولین کارت دست اول را بازی می کند (خال این کارت خال زمینه‌ی این دست خواهد بود) او هر کارتی که بخواهد را می تواند بازی کند سپس بازی در جهت حرکت عقربه های ساعت ادامه می یابد و هر بازیکن یک کارت بازی می‌ کند.
در صورتی که بازیکنی کارتی با خال زمینه داشته باشد بازی کند در غیر اینصورت هر کارت دیگری می تواند بازی کند بازیکنی که کارتش با خال زمینه باشد و بیشترین رتبه را بین کارت‌ های بازی شده داشته باشد برنده دست می شود و دست بعدی را شروع می کند کارت‌ هایی که در دست قبلی برنده شده بود را نیز در کنار خود خارج از بازی می‌ گذارد.
برنده‌ی هر دست دست بعدی را شروع می کند.
بازیکنی که در هر دور بیشترین تعداد دست را برنده شود برنده دست اعلام می شود.

قانون‌ های مربوط به میز شماره 2 بازی
قانون شماره 1 میز اول برای این میز هم برقرار است (بخش قبلی را مطالعه کنید)
رتبه بندی کارت‌ ها در این میز از بالا به پایین عبارتند از : 7، 6، 5، 4، 3، 2 و در آخر آس.
این میز یک خال حکم (ترامپ) نیز دارد این خال خال خشت است.
در بازی بازیکنان باید به ترتیب نوبت خودشان یک کارت از دست خود را بازی کنند شروع بازی توسط بازیکنی که در سمت چپ دیلر قرار دارد صورت می‌گیرد و او باید اولین کارت دست اول را بازی کند خال این کارت خال زمینه‌ ی این دست خواهد بود بازیکنان باید کارتی از خال زمینه بازی کنند اما اگر از خال حکم کارتی نداشته باشد هر کارتی که بخواهد را بازی کند (از جمله کارتی از خال حکم) بازی در جهت حرکت عقربه های ساعت ادامه پیدا می‌ کند.
برنده دست بازیکنی است که کارت با خال حکم با بهترین رتبه را بازی کرده باشد اما اگر حکمی در بین کارت ها وجود نداشت برنده دست بازیکنی است که کارت با خال زمینه با بهترین رتبه را بازی کرده باشد.
قانون 5 و قانون 6 میز شماره 1 در این میز نیز برقرار است.

قوانین مربوط به میز شماره 3 بازی
تمامی قوانین میز شماره 2 در میز شماره 3 نیز برقرار است با این تفاوت که در این میز کارت گشنیز کارت حکم است اما در میز شماره 2 کارت خشت حکم بود.

قوانین مربوط به میز شماره 4 بازی
تمامی قوانین میز شماره 2 در این میز برقرار است با این تفاوت که در این میز خال دل حکم است و همچنین رتبه بندی کارت ها از بالا به پایین عبارت است از: آس، 7، 6، 5، 4، 3، 2.

قوانین مربوط به میز شماره 5 بازی
قواعد میز شماره 5 دقیقا مانند شماره 4 است با این تفاوت که خال حکم در اینجا خال پیک می باشد.

دستورالعمل‌ های مربوط به میز شماره 6 بازی
قانون شماره 1 مانند میزهای قبلی است.
رتبه بندی کارت ها از بالا به پایین: 7، 6، 5، 4، 3، 2 و آس.
بازیکن سمت چپ دیلر شروع کننده‌ ی دست اول خواهد بود او هر کارتی می تواند بازی کند خال اولین کارت دست خال زمینه‌ ی دست نام دارد.
در جهت چرخش عقربه های ساعت بازیکنان دیگر نیز هر کدام یک کارت بازی می کنند.
در صورتی که بازیکنی کارتی با خال زمینه داشته باشد باید آن را بازی کند در غیر اینصورت هر کارت دیگری می تواند بازی کند بازیکنی که کارتش با خال زمینه باشد و بیشترین رتبه را بین کارت‌ های بازی شده داشته باشد برنده دست می شود و دست بعدی را شروع می کند کارت‌ هایی که در دست قبلی برنده شده بود را نیز در کنار خود خارج از بازی می‌ گذارد.
برنده هر دست دست بعدی را شروع می کند.
بازیکنی که بیشترین تعداد دست را در یک دور ببرد برنده دور خواهد بود.

قوانین مربوط به میز شماره 7 در بازی کارتی 5 دست
یکی از بازیکنان کارت ها را بر بزند کات کند و سپس بین بازیکنان پخش کند هر بازیکن فقط باید 5 کارت دریافت نماید هر 5 کارت نیز باید رو به پایین در مقابل بازیکن بر روی میز قرار بگیرند زمانی که توزیع کارت به اتمام رسید بازیکنان کارت های خود را بر می دارند و بازی از بازیکن شمت چپ دیلر (کسی که کارت ها را پخش کرد) آغاز می گردد.
اولین بازیکنی که بازی می کند هر کارتی از دستش را می تواند بازی کند و محدودیتی برای او وجود ندارد خال کارتی که او بازی کند زمینه این دست از بازی می شود.
سپس بازیکنان بعد از این بازیکن در جهت عقربه های ساعت هر کدام یک کارت بازی می کنند این بازیکنان باید از خال زمینه پیروی کنند اما اگر از خال زمینه کارتی نداشتند هر کارت دیگری هم می توانند بازی کنند (از جمله خال حکم)
خشت حکم این میز است.
برنده‌ ی دست وسط بازیکنی است که خشت با رتبه بالاتر را بازی کرده باشد اما اگر خشتی بازی نشده بود برنده‌ ی دست وسط بازیکنی است که خال زمینه با رتبه بالاتر را بازی کرده باشد هر بازیکنی برنده‌ ی یک دست شود دست بعدی را شروع می کند.
رتبه بندی کارت ها از بالا به پایین به ترتیب عبارت است از: آس، 7، 6، 5، 4، 3 و 2.

قوانین مربوط به میز شماره 8:
تمامی قوانین مانند میز شماره 7 است فقط با این تفاوت که در میز شماره گشنیز حکم است و رتبه بندی کارت ها نیز از بالا به پایین به ترتیب عبارت است از: 7، 6، 5، 4، 3، 2 و آس.

قوانین مربوط به میز شماره 9:
دستورالعمل‌ های میز شماره 9 و میز شماره 7 با هم یکسان است با این تفاوت که در این میز دل حکم است.

قوانین مربوط به میز شماره 10:
قواعد میز شماره 10 و میز شماره 8 با هم یکسان هستند فقط با این تفاوت که در اینجا پیک حکم است.

توضیحات تکمیلی درباره بازی کارتی 5 دست یا بارنگا
تعداد دورهایی که بازیکنان در هر میز بازی می کنند اغلب برابر با تعداد میزها است البته اگر زمان محدود باشد به تعداد دوری که امکانش وجود دارد بازیکنان بازی می کنند.
در پایان مسابقات بازیکنان احتمالاً متوجه خواهند شد که میزها یا بازیکنان مختلف با قوانین متفاوتی بازی می‌ کنند.
باید برای شرکت کنندگان توضیح داده شود که چه اتفاقی افتاده است و چگونه قوانین در هر میز متفاوت بوده است.
هر بازیکنی که در کل بیشترین تعداد دست را برنده شده باشد برنده کل بازی خواهد بود.

حرف آخر
این بازی با بازی های کارتی دیگر متفاوت است و به شکلی جدید انجام می شود احتمالا برای شما انجام آن هیجان انگیز باشد بازی کارتی 5 دست که با نام بارنگا نیز شناخته می شود در این مطلب بطور کامل آموزش داده شد که امیدواریم برای شما کافی بوده باشد و از انجام آن با دوستانتان لذت ببرید.

برچسب ها

پست های مرتبط

نظرات کاربران

برای اطلاع از جوایز دلاری کازینو یاب و مشاهده فیلم های آموزشی به کانال تلگرام ما بپیوندید