آموزش بازی کارتی رمی اندونزیایی چگونه است؟

آموزش بازی کارتی رمی اندونزیایی چگونه است؟
بازی رمی اندونزیایی از چند جهت با بازی رامی که در غرب وجود دارد متفاوت است برای مثال اولین ترکیب ساخته شده توسط هر بازیکن باید یک دنباله باشد یک دنباله از کارت‌ های اعداد یا کارت‌ های تصویر تشکیل می‌ شود اما هر دو همزمان در یک دنباله قرار نمی‌ گیرند به هیج نمی‌ توان از آس‌ ها در دنباله‌ ها استفاده کرد.

بازیکنان کارت‌ ها و ترکیب‌ ها
بازی رمی اندونزیایی توسط دو سه یا چهار بازیکن انجام می‌ شود در این بازی از یک بسته ورق 52 تایی بدون جوکر استفاده می‌ گردد.
در این بازی هدف بازیکنان ساخت دنباله‌ ها و مجموعه‌ ها است یک دنباله شامل سه یا چند کارت از اعداد متوالی از یک خال یا سه کارت تصویر بی‌ بی، شاه و سرباز از یک خال می‌ شود در این بازی کارت 10 کارت مجاور کارت سرباز نیست و آس نیز در دنباله قابل استفاده نمی‌ باشد بنابراین 10، سرباز، بی بی و بی‌بی، شاه، آس دنباله‌ های نامعتبر هستند.
یک مجموعه شامل سه یا چندکارت از یک رتبه مشخص مانند آس، آس، آس یا 8، 8، 8، 8 می‌ شود تا زمانی که یک بازیکن نتواند یک دنباله ایجاد کند نمی‌ تواند یک مجموعه را بازی کند.

پخش کارت‌ ها در بازی رمی اندونزیایی
کارت‌ ها با هم ترکیب می‌ شوند و به هر بازیکن هفت کارت داده می‌ شود کارت‌ های باقیمانده رو به پایین روی هم چیده می‌ شوند تا یک توده کارت را تشکیل دهند.
هر بازیکنی ممکن است ابتدا کارت‌ ها را پخش کند در مرحله بعد کارت‌ ها باید توسط بازیکنی که در حال حاضر باخت و کمترین امتیاز تجمعی را دارد پخش شود.

نحوه انجام بازی
دیلر بازی را شروع می‌ کند و در جهت عقربه‌ های ساعت بازی ادامه پیدا می‌ کند.
یک چرخش معمولی شامل کشیدن کارت از توده کارت‌ ها اضافه کردن آن به دست خود و سپس دور انداختن یک کارت از دست خود را رو به بالا می‌‌ شود. کارت‌ ها که دور انداخته می‌‌ شوند یک دست کارت استوک جدید تشکیل می‌ دهند کارت‌ های دور انداخته شده روی هم قرار می‌ گیرند تا مقادیر کارت‌ های زیر کارت بالایی دیده شود.
اگر در نوبت شما دو یا چند کارت در دست دارید که می‌ توانید آن‌ ها را با یکی از کارت بالای استوک ترکیب کرد و یک ترکیب معتبر ایجاد کنید به جای کشیدن یک کار از توده کارت‌ ها می‌ توانید آن کارت‌ ها را بردارید اگر کارتی که می‌ خواهید استفاده کنید کارت دوم یا سوم از بالا بود شما باید یک یا دو کارت را که در بالای آن قرار دارد را بردارید و به دست خود اضافه کنید در نهایت به روش معمول با دور انداختن یک کارت از دست خود نوبت شما پایان می‌ یابد.

قوانین بازی
محدودیت‌ های زیر هنگام برداشت کارت از کارت‌های استوک وجود دارد:

شما نمی‌ توانید برای تشکیل مجموعه‌ ای از کارت‌ های مساوی از استوک کارت بردارید مگر اینکه از قبل یک دنباله چه در دست یا روی میز داشته باشید زیرا تا زمانی که بازیکن یک دنبال درست نکند ساخت مجموعه ممکن نیست.
برای اینکه نوبت شما کامل شود باید همیشه کارت برای دور انداختن داشته باشید اگر شما فقط دو کارت 8 خشت و 7 خشت در دستتان دارید و کارت بالا استوک 9 خشت است نمی‌ توانید با این کارت دنباله 7، 8، 9 خشت ایجاد کنید زیرا در این صورت کارتی برای دور انداختن نخواهید داشت.
شما نمی‌ توانید بیش از یک کارت از استوک بردارید تا در ترکیب خود استفاده کنید به عنوان مثال اگر کارت‌ ها 3 و 6 گشنیز را دارید و کارت‌ های بالای استوک 5 گشنیز، 4 گشنیز و بی بی دل است نمی‌ توانید از استوک کارتی را بردارید زیرا برای ایجاد ترکیب به دو کارت از آن دسته نیاز دارید اگر 6 و 7 گشنیز را در دست داشته باشید می‌ توانید 5 گشنیز را از روی کارت‌ های استوک بردارید و دنباله 5، 6، 7 گنشیز ایجاد کنید و باید شما 4 گشنیز و بی بی دل را نیز به دست خود اضافه کنید.
توجه داشته باشید که در این بازی هیچ راهی برای اضافه کردن کارت به ترکیبی که روی میز دارید وجود ندارد در مثال بالا کارت گشنیز 4 هرگز نمی‌ تواند به دنباله 5، 6، 7 اضافه شود فقط می‌ توان از آن کارت در مجموعه 4، 4، 4 یا در یک دنباله گشنیز 2، 3، 4 استفاده کنید.

پایان بازی رمی اندونزیایی
بازی ادامه می‌ یابد تا زمانی که بازیکن پس از کشیدن‎ کارت از توده یا دور انداختن بتواند همه کارت‌ های باقیمانده در دستش به جز یکی در یکی از ترکیب‌ های معتبر قرار دهد بازیکن ترکیبات را فاش می‌ کند و کارت آخر خود را دور می‌ اندازد در این زمان بازی به پایان می‌ رسد برای پایان دادن به بازی باید حتما یک کارت برای دور انداختن داشته باشید.
بازی همچنین می‌ تواند به پایان برسد زیرا در توده کارت‌ ها دیگر کارتی نیست اگر هیچ کارتی در توده کارت‌ ها باقی نمانده باشد و بازیکنی که نوبتش است باید از روی کارت‌ های استوک بکشد اما نمی‌ تواند یا نمی‌ خواهد کارتی بکشد در این زمان بازی بلافاصله پایان می‌ یابد و همه بازیکنان باید دست خود را نشان دهند و براساس قانون موجود امتیاز هر کدام مشخص می‌ شود.

امتیاز دهی
وقتی بازی به پایان می‌ رسد همه بازیکنان برای کارت‌ ها در ترکیب معتبر امتیاز مثبت و برای کارت‌ های باقیمانده در دستشان امتیاز منفی می‌ گیرند مقادیر امتیاز برای هر کارت به شرح زیر است:
کارت های 2 تا 10 هر کدام 5 امتیاز
کارت‌ ها سرباز، بی بی، شاه هر کدام 10 امتیاز
کارت آس هر کدام 15 امتیاز
بازیکنی که بازی را به پایان می‌ رساند 10 برابر ارزش کارت پایانی جایزه می‌ گیرد (50 امتیاز برای پایان بازی با کارت‌ ها 2 تا 10، 100 امتیاز برای پایان بازی با کارت‌ های شاه، بی بی و سرباز یا 150 امتیاز برای پایان بازی با کارت آس)
بازیکنی که کارت‌ های بی بی گشنیز، سرباز خشت، سرباز گشنیز، 6 گشنیز، 5 گشنیز، 4 گشنیز، 3 گشنیز را دارد پس از پایان بازی امتیاز منفی 10 را کسب می‌ کند 20 امتیاز مثبت برای دنباله گشنیز و 30 امتیاز منفی برای تصاویر دریافت می‌ کند که مجموع این امتیازات منفی 10 می‌ شود.

تغییرات در بازی کارتی رمی اندونزیایی
در برخی از نقاط یک سری تغییراتی در بازی کارتی رمی اندونزیایی ایجاد می‌ کنند به عنوان مثال برنده دست قبلی به جای دیلر بازی را دست آغاز می‌ کند.

برچسب ها

پست های مرتبط

نظرات کاربران

برای اطلاع از جوایز دلاری کازینو یاب و مشاهده فیلم های آموزشی به کانال تلگرام ما بپیوندید