روش بازی بیست‌ و یک (Blackjack)

روش بازی بیست‌ و یک (Blackjack) ابتدا میز مورد نظر را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که هر میز مبلغ حداقل و حداکثر خود را…